بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   چراغ روشن دردنياي تاريك  
    :نويسنده   سيدجعفر شهيدي  
    :ناشر   چاپخانه محمدعلي علمي  
    :موضوع   امام سجاد، تاريخ  
    :تعداد صفحه   232  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه