بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   چراغ روشن در دنياي تاريك، يا زندگاني امام سجاد(ع)  
    :نويسنده   سيد جعفر شهيدي  
    :ناشر   انتشارات علمي  
    :تاريخ چاپ   1344ش  
    :تعداد صفحه   232  
    :زبان اصلي