بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   جرعه هاي نيايش : گامي نودرمعرفي صحيفه سجاديه به نوجوانان  
    :نويسنده   حسن زاده، علي  
    :ناشر   انتشارت راه سبز  
    :تاريخ چاپ   1381  
    :تعداد صفحه   47  
    :تعداد چاپ   1