بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تعليم و تربيت از ديدگاه امام سجاد عليه السلام  
    :نويسنده   لياقت دار ،محمدباقر  
    :ناشر   دفتر نشر معارف  
    :تاريخ چاپ   1385  
    :زبان اصلي