بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تحليلي از زندگاني امام سجاد (ع )  
    :نويسنده   قريشي باقرشريف  
    :مترجم   عطايي محمدرضا  
    :ناشر   آستان قدس رضوي  
    :تاريخ چاپ   1372ش  
    :تعداد صفحه   1217  
    :تعداد چاپ   1