بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشواي چهارم حضرت امام سجاد  
    :نويسنده   گروه نويسندگان  
    :مترجم   لافر، مدني  
    :ناشر   مؤسسه در راه حق  
    :تاريخ چاپ   1386  
    :تعداد صفحه   32  
    :زبان اصلي