بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پنجاه و هفت درس زندگي از سيره عملي حضرت امام سجاد عليه السلام  
    :نويسنده   كفاش ،حميدرضا  
    :ناشر   انتشارات عابد  
    :تاريخ چاپ   1381  
    :تعداد صفحه   40  
    :زبان اصلي