بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آشنائي با قرآن و متون اسلامي  
    :نويسنده   آموزش و پرورش  
    :ناشر   آموزش و پرورش  
    :تاريخ چاپ   1365ش  
    :موضوع   قرآن ، حديث ، صحيفه سجاديه ، دعا،  
    :تعداد صفحه   187  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دانشگاه