بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پرسش و بخشش، راه نجات  
    :نويسنده   كريميان ،منصور  
    :ناشر   انتشارات فارابي  
    :تاريخ چاپ   1383  
    :تعداد صفحه   12  
    :زبان اصلي