بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي نظام تربيتي صحيفه سجاديه  
    :نويسنده   ابراهيمي فر، علي اصغر  
    :ناشر   انتشارات دفتر عقل  
    :تاريخ چاپ   1385  
    :تعداد صفحه   194  
    :تعداد چاپ   1