بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بال در بال ملايك (گلگشتي در متن دعاي چهل و چهارم صحيفه سجادي)  
    :نويسنده   رضواني ،مجتبي  
    :ناشر   انتشارات حق­شناس  
    :تاريخ چاپ   1382  
    :تعداد صفحه   80  
    :تعداد چاپ   1