بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام سجاد(ع) و داستان حره  
    :نويسنده   رضا استادي  
    :ناشر   دفتر انتشارات اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1372ش  
    :تعداد صفحه   25  
    :زبان اصلي