بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام سجاد و داستان حرّه  
    :نويسنده   رضا استادي  
    :ناشر   دفتر انتشارات اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1372  
    :زبان اصلي