بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام سجاد عليه السلام چهارمين پيشواي معصوم  
    :مترجم   سيدسعيد ارجمند هاشمي  
    :ناشر   مؤسسه در راه حق  
    :تعداد صفحه   60  
    :زبان اصلي