بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آئين جهاد در صحيفه سجاديه  
    :نويسنده   محمدتقي رهبر  
    :ناشر   سازمان تبليغات اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1365ش  
    :موضوع   جهاد، صحيفه سجاديه ، مرزداري ،  
    :تعداد صفحه   71  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان