مرکز پاسخگويي: تبيان
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: تاريخ
موضوع فرعي: زنداني شدن امام سجاد(ع) پس از حادثه كربلا در كوفه
آيا امام سجاد(ع) پس از واقعه كربلا، در كوفه، زنداني شده بود؟

پاسخ:
از مناظره امام هشتم(ع) با بعضي از سران واقفيه برميآيد كه امام سجّاد(ع) در كوفه زنداني شده بود؛ چون بعضي از سران واقفيه براي نپذيرفتن امامت امام رضا(ع) به آن حضرت عرض كردند: پدر شما امام كاظم(ع) در بغداد رحلت كرد و شما در مدينه بوديد و حال آن كه تجهيز و تدفين امام معصوم را امام بعد از او بايد به عهده بگيرد. شما كه در مدينه بوديد چگونه متصدي اين كار شديد؟ امام رضا(ع) فرمود: آيا امام حسين(ع) امام بود يا نه؟ گفتند: آري، امام بود. فرمود: تجهيز و تدفين او را چه كسي به عهده گرفت؟ گفتند: امام سجّاد(ع) فرمود: امام سجّاد(ع) كجا بود؟ گفتند: در زندان ابن زياد محبوس بود. فرمود: همين طور است زنداني بود ليكن از زندان خارج شد و به كربلا رفت و بعد از تجهيز و تدفين پدرش برگشت و آنها هم نفهميدند. آنگاه فرمود: كسي كه ميتواند علي بن الحسين(ع) را از كوفه به كربلا آورد ميتواند مرا نيز از مدينه به بغداد ببرد. (بحار 45/169)

***
پاورقي:
: آية الله جوادي آملي
حماسه و عرفان