مرکز پاسخگويي: پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: بيماري امام سجاد (ع)
موضوع فرعي: علت بيماري امام سجاد
علّت بيماري حضرت سجاد ( عليه السلام ) در سفر كربلا چه بوده است ؟

پاسخ:
امامان ( عليهم السلام ) نيز گاه مانند ساير مردم بيمار مي شدند . حضرت سجّاد ( عليه السلام ) نيز در سفر كربلا در بعضي از روزها دچار كسالت و بيماري بودند . امّا اينكه برخي افراد بي اطّلاع به آن حضرت لقب « بيمار » مي دهند ، شايسته و صحيح نيست . حضرت سجّاد ، مانند ساير ائمه ( عليهم السلام ) در همه عمر ، مشغول فعّاليّتهاي ديني و عبادت و پرستش خداي متعال بوده و گاه از جمله در كربلا براساس حكمت و مصلحت الهي مبتلا به كسالت و بيماري شده اند .