مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امام سجاد (ع)
موضوع فرعي: كساني كه به واسطه ايشان ائمه برتري يافتند
هفت نفري كه امام سجاد ( عليه السلام ) فرمودند : « خداوند ما را به واسطه آن ها برتري داده » كدامند ؟

پاسخ:
هفت چيزي كه امام سجاد ( عليه السلام ) فرمودند كه : « خداوند ما را به واسطه آن ها برتري داده » ، احتمالاً عبارتند از : پيامبر اسلام ( ص ) ، حضرت علي ( عليه السلام ) ، حضرت حمزه سيد الشهدا ، جعفر طيار ، امام حسن ( عليه السلام ) و امام حسين ( عليه السلام ) و حضرت مهدي ( عليه السلام ) .