مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
گروه: تاريخ و سيره
موضوع اصلي: قيام مختار
موضوع فرعي: سكوت امام سجاد
اگر حضرت امام سجاد(ع) از قيام مختار خوشحال شدند چرا خود ايشان قيام نكردند؟

پاسخ:
قيام نكردن ائمه(ع) علل و عوامل مختلفي داشته است؛ مثلاً يكي از علت هايي كه ائمه(ع) دست به قيام نمي زده اند، نداشتن اصحاب و ياران واقعي است. در روايتي امام صادق(ع) مي فرمايد: «اگر ما تعدادي ولو محدود، شيعه واقعي داشتيم قيام مي كرديم». علت قيام نكردن امام سجاد(ع) نيز همين مسأله بوده است. در زمان امام حسن(ع) عده زيادي اطراف آن حضرت بودند، ولي بيشتر آنها سست عنصر و بي وفا بودند، تا چه رسد به زمان امام زين العابدين(ع). فراهم بودن شرايط براي قيام مختار، نمي تواند دليل بر اين باشد كه براي امام زين العابدين(ع) هم شرايط فراهم بوده است. از طرفي آنچه مسلم است اين كه يكي از اهداف قيام مختار خون خواهي از قاتلان فرزند پيامبر(ص) بوده است؛ اما تمام عقايد و اهداف او از قيام صحيح بوده يا نه معلوم نيست و شادي امام زين العابدين(ع) هم از نتيجه قيام؛ يعني، كشته شدن اشقياي كربلا و قاتلان امام حسين(ع) بوده است واين نمي تواند دليل بر خوب بودن شخص مختار و صحت قيام او باشد. البته اين بدين معنا نيست كه مختار شخص بدي بوده و يا قيام او صد در صد باطل بوده است؛ بلكه سخن گفتن در مورد مختار مشكل و محل اختلاف است.