مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
گروه: احكام شرعي
موضوع اصلي: قرآن و حديث
موضوع فرعي: نماز امام سجاد
با توجه به آيه 1 سوره حجرات علل اضافه كردن بعضي اذكار به نماز چيست؟و نماز امام سجاد(ع) چگونه بود؟

پاسخ:
خواندن ذكرها ودعاهاي مستحب كه در روايات از پيامبر گرامي اسلام(ص) و اهل بيت(ع) نقل شده به هيچ وجه پيشي گرفتن بر خدا و پيامبر نيست. پيشي گرفتن بر خدا و پيامبر در مواردي است كه انسان چيزي بگويد يا عملي انجام دهد كه در روايات از پيامبر اكرم(ص) و يا اهل بيت پيامبر(ع) كه از سوي پيامبر مأمور به پيروي از آنها هستيم چيزي وارد نشده باشد. ضمناً مستحبات نماز هم به هر حال جزء دستورات دين است منتهي عمل كردن به آن واجب نيست و اگر كسي انجام نداد نماز او باطل نيست. امام سجاد(ع) هم به مانند اجداد طاهرينش نماز مستحبي زياد مي خوانده و تعداد نمازهاي مستحبي حضرت در شبانه روز زياد بوده و برخي نمازهاي مستحبي حضرت طولاني هم بوده است و اين مخصوص به آن بزرگوار نيست. پيامبر اكرم(ص) هم نافله هاي بسيار و طولاني مي خوانده است منتهي امام سجاد(ع) به جهت موقعيت اجتماعي خودشان بيشتر از ساير ائمه مشغول به نماز و سجده هاي طولاني بوده اند. اما نمازهاي واجب حضرت به صورت متعارف بوده است و در روايات آمده است طولاني كردن نوافل و تخفيف در فرايض از عبادت است، {V(وسائل الشيعه، ج 4، ص 36، انتشارات آل البيت)V}.