مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: طلبكار
موضوع فرعي: هشت طلبكار
امام سجاد (ع) فرمودند: هر روز به 8 نفر كه طلبكار از ما هستند بايد جواب بدهيم آن هشت مورد كدام است؟ توضيح دهيد.


پاسخ:
شخصي از امام سجاد (ع) پرسيد: يابن رسول الله چگونه صبح كرديد؟ امام (ع) فرمود: صبح كردم در حالي كه مورد مطالبة هشت كس بودم:
1ـ خداي متعال از من واجبات را مي خواهد و 2ـ پيامبر از من اجراي سنتش را مي طلبد. 3ـ اعضاي خانواده از من خوراك روزانه مي خواهند. 4ـ هواي نفس مطالبه شهوت دارد. 5ـ شيطان پيروي از خود را مي خواهد 6ـ و دو فرشته نگهبان اخلاص در عمل را . 7ـ و ملك الملك روح مرا. 8ـ و قبر پيكر مرا مي طلبند و من در ميان اين خصلتهاي مطلوب به سر مي برم.منابع و مآخذ:

تحليلي از زندگاني امام سحاد (ع) تأليف باقر شريف قرشي، ج 2، ص90