مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امامت و تشيع
موضوع فرعي: مادر امام سجاد
آيا شهربانو، مادر امام سجاد (ع) در كربلا حضور داشت؟ به جز امام سجاد (ع) فرزند ديگري داشت؟ در مورد زندگي آن بانوي گرامي اطلاعاتي در اختيار ما بگذاريد.


پاسخ:
در مورد مادر امام سجاد (ع) كه بنابر قول معروف و مشهور نامش شهربانو است، مي گوييم: مورخان نوشته اندوي هنگامي كه فرزندش علي بن الحسين (ع) را به دنيا آورد، درگذشت. (1)
البته برخي از مورخان اصولا وجود شخصي به نام شهر بانو را كه همسر امام حسين (ع) شده باشد، مورد ترديد جدي قرار داده اند.
در اين مورد مي توانيد به كتاب خدمات متقابل اسلام و ايران شهيد مطهري مراجعه كنيد.
با توجه به اين حقيقت پاسخ ديگر پرسش هاي شما در مورد مادر امام سجاد (ع) روشن مي گردد. بنابراين شهربانو در صورت صحت اصل داستان، بيش از بيست سال پيش از حادثه كربلا فوت كرده بود و به جز امام سجاد (ع) فرزندي نداشت.
بنابراين، اگر سخنرانان و واعظان در مورد زندگي اين بانوي گرامي اطلاعات گوناگوني ارائه نمي دهند، به دو دليل است: اول اين كه اصلا جريان اسارت شاهزاده ايراني و به عقد امام حسين در آمدن را برخي از نويسندگان مورد ترديد قرار داده اند.
دليل ديگر اين كه : اگر مادر امام سجاد (ع) شهربانو باشد (و يا فردي ديگر) وي در هنگام زاييدن فوت كرده بود و در رخدادهاي بعدي نقشي نداشت.
اگراز اسيري سخن مي گويند، سند تاريخي ندارد و شايد مربوط به ديگر زنان امام حسين (ع) باشد كه اشتباه از شهر بانو نام مي برند.
پي نوشت ها :
1 - سيد محسن امين ، اعيان الشيعه، ج2،ص412.
براي توضيح بيشتر در اين باره به كتاب زندگاني علي بن حسين (ع) ، اثر دكتر سيد جعفر شهيدي مراجعه كنيد.