مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: علت شهادت امام سجاد (ع)
موضوع فرعي: تاريخ شهادت امام سجاد
تاريخ و علت شهادت امام سجاد(ع) را بنويسيد؟


پاسخ:
امام سجاد7در سال 38هجري در شهر كوفه متولد شد. بعضي محلّ تولد او را شهر مدينه در روز پنج شنبه , پنجم شعبان سال 38هجري نوشته اند.
روز شهادت حضرت را 12يا 18و يا 25محرم سال 95هجري نقل و مدت عمر شريف حضرت را 57سال ذكركرده اند. علت شهادت حضرت بُغض و كينه اي بود كه عبدالملك يا هشام بن عبدالملك به شهادت رسيد. هنگامي كه هشام در حال حج بود, ديد مردم براي علي بن الحسين 7راه باز مي كنند و او با عزّت و احترام بسيار دور خانهء خداطواف مي كند, ولي وقتي خودش خواست طواف كند, كسي به او توجّهي نكرد. از اين جا بغض و كينهء حضرت دردلش بود تا بالاخره او را به شهادت رساند. مدفن شريف حضرت بقيع است .(1)

(پـاورقي 1.شيخ عباس قمي , منتهي الآمال , ج 2 ص 40 با تلخيص .