مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: حجت
موضوع فرعي: زمين خالي از حجت
حضرت امام حسين (ع)در روز عاشورا به خواهرش , زينب فرمود: علي بن الحسين (امام سجاد) را حفظ كن ! نكند زمين خالي از حجت بماند. در صورتي كه حضرت سجاد(ع) مي جنگيد و شهيد مي شد, حضرت امام باقر(ع) پنج ساله بود و در نتيجه زمين خالي از حجت نمي شد تحليل شماچيست ؟


پاسخ:
محدث قمي ـ ره ـ حديثي را چنين نقل مي كند: .(1)
اولاً: اين حديث نمي تواند صحيح باشد, چون جهاد در راه خدا, براي مريض جايز نيست . بيماري امام , يا مصلحت الهي يا طبيعي بود. اگر بيماري حضرت جنبهء تقدير و خدايي داشت , كه حضرت به جهاد نمي پرداخت , ولي اگر جهاد مورد رضايت حضرت حق تعالي بود, حضرت اباعبدالله (ع) هرگز به خواهرش دستور نمي داد او را برگرداند. و اگر مورد رضايت خداوند متعال نبود,هيچ گاه حضرت سجاد(ع) كاري بر خلاف رضايت خدا انجام نمي داد زيرا امام معصوم (ع) است و از هر گونه خطا به دور خواهد بود مگر اين كه بگوييم اين عمل جنبهء تبليغاتي و براي تحريك احساسات و عقل و شعور مردم بود.

ثانياً: به عقيدهء شيعه , دوازده نفر از بهترين بندگان خدا, از طرف پروردگار به امامت منصوب شدند, با اين مشخصات كه چند سال عمر كنند و چگونه زندگي نمايند و به چه كيفيتي شهيد شوند...

چون امام حسين (ع) مي داند حضرت سجّاد7بايد زنده بماند و سال هاامت را رهبري كند, به خواهرش دستور مي دهد او را برگرداند. وانگهي باشهادت امام سجاد, امامت در يازده امام ختم مي شد و حال آن كه تمام وصاياي انبياي اولوالعزم دوازده نفر بودند و در قرآن هم به تعبيرشده است .

گفتني است تا امام اول زنده باشد, نوبت به امام ديگر نمي رسد و تا زماني كه امام حسين زنده بود, امامت امام سجاد تحقق پيدا نمي كرد.

(پـاورقي 1.ابوالحسن شعراني , دمع السّجوم , ترجمه نفس المهموم , ص 370