مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: سن امام سجاد(ع) و علي اكبر در كربلا
موضوع فرعي: سن امام سجاد (ع) در كربلا
با توجه به اين كه گفته مي شود امام باقر(ع)هم در كربلا حضور داشته است و پدر بزرگوار ايشان امام سجاد(ع)(علي اوسط) است بفرماييد سنّ امام سجاد(ع)در كربلا و سن حضرت علي اكبر هنگام شهادت دركربلا چند سال بوده است ؟


پاسخ:
حضرت علي اكبر فرزند برزگ سيدالشهدا و شبيه پيامبر كه روز عاشوراي حسيني به شهادت رسيد.مادر علي اكبر, ليلا دختر ابي مرّه بود و در كربلا حدود 25سال داشت البته برخي سن او را 18و 20يا 27سال هم گفته اند او اولين شهيد عاشورا از بني هاشم بود.(1)
حضرت امام سجاد(ع)كوچك تر از حضرت علي اكبر بود. امام سجاد(ع)در سال 38هجري در مدينه به دنيا آمدو در حادثه كربلا حدود 24سال داشت . در حادثهء كربلا آن حضرت ازدواج كرده وداراي فرزند بود و فرزند خردسال ايشان امام باقر7هم در كربلا حضور داشتند.(2) سال ولادت امام باقر(ع)بنابر اختلاف در نقل سال 57هجري يا سال 58هجري است , بنابراين در كربلا 3يا 4ساله بودند و مادر ايشان فاطمه دختر امام حسين مجتبي (ع)بود كه اززنان شايسته و مؤمنه آن زمان بود.
البته برخي از علما مانند محمّد بن شهر آشوب و محمد بن ابي طالب موسوي گفتند سن حضرت علي اكبر هنگام شهادت 18سال بود وشيخ مفيد فرمود نوزده سال داشت وبنابراين از برادرش امام زين العابدين كوچكتر بود. به هرحال اين مطلب كه حضرت علي اكبر از امام زين العابدين بزرگ تر بود, بيشتر مورد قبول و مشهورتر است .(3)
(پـاورقي 1.جواد محدثي , فرهنگ عاشورا, ص 322
(پـاورقي 2.همان , ص 215
(پـاورقي 3.دمع السجوم ترجمه نفس المهموم , ترجمه و تحقيق علامه ابوالحسن شعراني , ص 330