مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: علت شهيد نشدن امام در كربلا
موضوع فرعي: شهيد نشدن امام سجاد (ع) در واقعه كربلا
چرا به رغم دستور ابن زياد مبني بر قتل تمام ياران و اولاد امام حسين(ع) چگونه امام سجاد (ع) زنده ماند؟


پاسخ:
استراتژي دشمن در كربلا از بين بردن همة مردان و اولاد و اصحاب امام حسين(ع) بود، از اين رو دشمن دستور قتل ياران امام را صادر نمود. در خصوص زنده ماندن امام سجاد(ع) ممكن است علل زير تأثير گذار بوده است.
1- خواست خداوند:
امام سجاد(ع) نقش بنيادي در صيانت و تحريف زدايي قيام امام حسين(ع) داشته و عامل مهم بقاي دين اسلام بود، زيرا حضرت با خطبه خواندن و هدايت و ارشاد مردم، نقش بنيادي در معرفي دين زدايي امويان و معرفي امام حسين و خاندان پيامبر داشته است.
از سوي ديگر حضرت به عنوان حجت خداوند بر زمين در فرهنگ سازي و احياي معارف دين نقش بنيادي داشت.
2- مريض بودن:
برخي عقيده دارند كه امام سجاد(ع) در كربلا مريض بوده و همين موجب شد كه دشمن به حضرت توجه نكرده و شايد تصور مي كرد حضرت در اثر مريضي از دنيا مي رود.
3- دفاع اهل بيت امام حسين(ع):
اهل بيت امام حسين(ع) به رغم آن كه اسير بودند و خود شديداً اذيت مي شدند، ولي آنان به ويژه حضرت زينت(س) به دفاع از امام سجاد(ع) پرداختند. در روز عاشورا هنگام غارت نموت خيمه گاه، دشمن قصد قتل را داشت اما حضرت زينب به دفاع از حضرت سجاد پرداخت. نيز هنگامي كه ابن زياد در كوفه امام سجاد(ع) را تهديد به قتل نمود، حضرت زينب(س) به دفاع از امام سجاد(ع) پرداخت.