مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: چگونگي شهادت امام سجاد (ع)
موضوع فرعي: شهادت امام سجاد
امام سجاد(ع) چگونه به شهادت رسيدند؟


پاسخ:
از روايات معتبر استفاده ميشود كه امام سجاد(ع) را با زهر به شهادت رساندند. جمعي بر اين عقيدهاند كه وليدبن عبدالملك آن حضرت را زهر داده(1) و بعضي گفتهاند هشامبن عبدالملك آن حضرت را مسموم كرده است.(2)

البته ممكن است هشام بن عبدالملك به جهت عداوتي كه از حضرت در دل داشت، برادر خود وليدبن عبدالملك را كه عهده دار خلافت بود، وادار به اين كار كرده باشد، بنابراين ميتوان شهادت امام سجاد(ع) را به هر دو نسبت داد. دشمني هشام با امام سجاد(ع) از آن جا شروع شد كه امام در هنگام طواف كعبه وقتي خواست به طرف حجرالأسود برود، مردم راه را باز كرده و حضرت براحتي حجرالأسود را استلام (دست كشيدن) كرد، امّا هشام نتوانست و كسي راه را براي او باز نكرد. هشام سؤال كرد اين شخص كيست؟ در همان موقع فرزدق شاعر با اشعار معروف خود از حضرت را تمجيد و معرّفي كرد.(4) به عبارت ديگر، علاقه شديد مردم به امام و حسادت هشام، علت اساسي دشمني هشام با ايشان بوده است.

پي نوشتها:

1. منتهي الآمال، حاج شيخ عباس قمي، مؤسسه انتشارات هجرت، ج 2، ص 92.

2. بحارالأنوار، ج 46، ص 153.

3. همان.

4. منتهي الآمال، ص 93 - 92.