مرکز پاسخگويي: تبيان
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: معجزه حضرت سجاد (ع)
موضوع فرعي: عصاي امام سجاد
آيا اژدها شدن عصاي حضرت سجاد((عليه السلام)) صحت دارد؟

پاسخ:
با توجّه به مقام حضرت امام سجاد((عليه السلام)) اژدها شدن عصاي آن بزرگوار استبعادي ندارد ولي نسبت دادن يك معجزه به آن حضرت يا ديگر امامان((عليهم السلام)) بايد بر اساس دليل باشد. درباره معجزات امامان((عليهم السلام)) مي توانيد به كتاب «منتهي الامال» كه شرح زندگي پيامبر و امامان((عليهم السلام)) و قسمتي از معجزات آنان مي باشد و نيز كتاب «اثبات الصلواة» مراجعه فرماييد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ18ـ