مرکز پاسخگويي: تبيان
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: حضرت سجاد (ع)
موضوع فرعي: علت بيماري امام سجاد (ع)در سفر كربلا
علّت بيماري حضرت سجاد((عليه السلام)) در سفر كربلا چه بوده است؟

پاسخ:
امامان((عليهم السلام)) نيز گاه مانند ساير مردم بيمار مي شدند. حضرت سجّاد((عليه السلام)) نيز در سفر كربلا در بعضي از روزها دچار كسالت و بيماري بودند. امّا اينكه برخي افراد بي اطّلاع به آن حضرت لقب «بيمار» مي دهند، شايسته و صحيح نيست. حضرت سجّاد، مانند ساير ائمه((عليهم السلام)) در همه عمر، مشغول فعّاليّتهاي ديني و عبادت و پرستش خداي متعال بوده و گاه از جمله در كربلا براساس حكمت و مصلحت الهي مبتلا به كسالت و بيماري شده اند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1610ـ