دوست داشتن بنده شکرگذار


إنَّ اللّهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْب حَزين، وَ يُحِبُّ كُلَّ عَبْد شَكُور

***

همانا خداوند مهربان دوست دارد هر قلب حزين و غمگينى را (كه در فكر نجات و سعادت خود باشد) و نيز هر بنده شكرگذارى را دوست دارد

***

كافى: ج 2، ص 99، بحارالأنوار: ج 71، ص 38، ح 25.