سعادت و خوشبختي


اَلْخَيْرُ كُلُّهُ صِيانَةُ الاْنْسانِ نَفْسَهُ.

***

سعادت و خوشبختى انسان در حفظ و كنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه كار زشت و خلاف است.

***

تحف العقول: ص201، بحارالأنوار: ج 75، ص 136، ح 3.