خريد براي خانواده


لان ادخل السوق و معي دراهم ابتاع به لعيالي لحما و قد قرموا اليه احب الي من ان اعتق نسمة

***

دوست دارم پولي داشته، وارد بازار شوم و از قصابي گوشتي بخرم و براي همسر و عائله ام ببرم. من اين کار را از آزاد کردن بنده در راه خداوند تبارک و تعالي بيشتر دوست دارم.

***

بحار ج 46 ص 66 ، کافي ج 2 ص 12