بازگشت

لحظات آخر حيات امام سجاد(ع)


درباره آخرين لحظات زندگي حضرت امام سجاد عليه السلام چند روايت وجود دارد:1- ابو حمزه ثمالي از حضرت امام باقر عليه السلام نقل مي كند كه فرمود:

چون هنگام وفات حضرت علي بن الحسين عليه السلام فرا رسيد، من را به سينه خود چسبانيد و فرمود:

پسرم، تو را به چيزي وصيت مي كنم كه پدرم به هنگام وفاتش به من وصيت كرد. او فرمود از ظلم به كسي كه بر علم تو ناصري جز خداوند ندارد بپرهيز و هرگز خود را بر آن آلوده مساز.2- از حضرت ابي الحسن عليه السلام نقل شده است كه امام سجاد عليه السلام در هنگام وفات بيهوش شد. سپس چشمان خود را گشود و سوره واقعه و فتح را قرائت كرد و بعد گفت:

حمد خداوندي را كه وعده خود به ما را راست گردانيد و همه ي بهشت را به ما بخشيد و ما در هر جاي بهشت كه بخواهيم براي خود منزل اختيار مي كنيم.

سپس آيه 74 سوره زمر را تلاوت كرد:

پس چه خوب است اجر عاملين. و از دنيا رفت.3- و در روايت ديگري آمده است:

امام پيش از وفات لحظه اي به هوش آمد و پارچه اي را كه رويش بود كنار زد و فرمود:

قبر مرا حفر كنيد تا به زمين سفت برسيد.بعد پارچه را روي صورتش كشيد و جان به جان آفرين تسليم كرد.

منابع:

بحارالانوار، ج 46، ص 152، حديث 16 (به نقل از اصول كافي ) و ص 147 حديث 1