ماه دل آرا


يا زين العابدين، مستم از سبوي تو

چشم حسين روشن، گرديده ز روي تو

شه والا - اي گل طاها - نو گل زهرا خوش آمدي

همه هستم - دل به تو بستم - ماه دل آرا - خوش آمدي

تو همه هستي مني

تو مي و مستي مني

بده جامي، تو اي ساقي، كه دلها بي قرار است

ز قدومت، اي گل زهرا، ارض و سما گلعذار است

)علي مولا - يا علي مولا - يا علي مولا - علي مدد(2