گلعذار دل


بيا كه آمد بهار دل

بهار ميلاد يار دل

علي گل گلعذار دل

ذكر تو گشته كار دل

الا مي و جام مرتضي

تويي تو همنام مرتضي

تويي گل گلشن حسين

مه دل آرام مرتضي

امام ما زين العابدين

كلام ما زين العابدين

به محضرت اي گل حسين

سلام ما زين العابدين

زينت عابدين تويي

سيد و ساجدين تويي

زهرا خلق و علي نما

نوگل شاه دين تويي

تو خورشيد ولايتي

سرتا پا ايزد آيتي

امشب به حق فاطمه

بر ما بنما عنايتي

امشب اي نو گل مولا

عيدي بر ما نما عطا

به عاشقان خود بده

مولا برات كربلا