رباعيات ولادت


سجاد را كه ذات حق مدح گفته است

مانند او كريم كجا كس شنفته است

جز لاء لا اله كه گويد خدا يكي است

در عمر خويش به هيچ كسي لا نگفته است

***

امروز دل اهل ولايت شاد است

ميلاد سعيد اشرف ايجاد است

آن قدر به درگاه خدا كرد سجود

معروف از آن به سيد سجاداست

***

پيشاني آفتاب داري، آري

در ديده ي جان گلاب داري، آري

گل نغمه ي نور، از كلامت جاري است

سجادي و عشق ناب داري، آري

***

امشب كه در بهشت وا مي گردد

هر درد نگفتني دوا مي گردد

از يمن ولادت امام سجاد

حاجات دل خسته روا مي گردد

***

با قامت عصمت و حيا مي آيد

با بانگ مناجات و دعا مي آيد

ميلاد عبادت است يعني سجاد

از سوي خدا به سوي ما مي آيد

***

اي آن كه عزيز خاطر مايي، تو

ما خسته ي عشقيم و مسيحايي، تو

از چشم و چراغ عارفان، اي سجاد!

بيمار يني، طبيب دل هايي تو