بازگشت

آتش آخرت


روزي در منزل امام سجاد عليه السلام آتش سوزي شد، آن حضرت در حال سجده بود، مردم كه از آتش وحشت زده شد بودند امام عليه السلام را صدا زدند و گفتند: يابن رسول اللّه ، يابن رسول اللّه ! آتش اماامام عليه السلام سر از سجده برنداشت تااينكه باكمك ديگران آتش خاموش شد. پس از آنكه امام عليه السلام نماز را به پايان رسانيد ازسوال شد چه چيزي شما را از اين آتش بي توجه كرده بود؟ حضرت فرمود: آتش آخرت.

پاورقي

قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري