محبوبترين نزد خداوند


ان احبكم عندالله عزوجل احسنكم عملا و ان اعظمكم عندالله عملا اعظمكم عندالله رغبة و ان انجاكم من عذاب الله اشدكم خشية لله و ان اقربكم من الله اوسعكم خُلقا و ان ارضاكم عندالله اسبغكم علي عياله و ان اكرمكم عندالله اتقاكم

***

محبوبترين شما نزد خداي عزوجل نيكوكارترين شماست

و عظيم ترين شما از نظر عمل ، عظيم ترين شما از نظر رغبت به عنايت حق است

و نجات يافته ترين شما از عذاب خدا با خشيت ترين شماست براي خدا

و نزديك ترين و مقرب ترين شما به خداوند كسي است كه اخلاقش وسيع تر باشد( همه ي مردم از خوبي اخلاق او برخوردار باشد)

و خدا از كسي راضي تر است كه عيالش را در وسعت بيشتر و بهره وري افزون تر از نعمت هاي خداوند قرار دهد

و گرامي ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست( خودنگهدارترين از محرمات الهي)

***

بلاغة الامام علي بن الحسين ص 194