بازگشت

بركرانه ي صحيفه ي سجاديه 7


اشاره:

در اين مجموعه نوشتار بر آنيم تا افق نگاه آسماني حضرت سجاد را در برخي از موضوعات، از لابلاي دعاهاي صحيفه اش بدست آوريم و خود را براي نيل به آستان كبريايي آن امام همام، كه جايگاه انسان كامل است، مهيا سازيم.جرعه هاي كلام آن امام عزيز، گواراي وجودتان

امام سجادرزق و روزي• بخشي از دعاي شانزدهم1- خداوند هر كس را كه پس از توكل به او، درباره فقرش شكايت به درگاه رزاق عظيم بنمايد، بي نياز مي كند .2- خداوند آن كس را كه جز او رزاقي نمي شناسد، نااميد نمي كند .3- به وسيله رزقي كه خداوند به شما عطا كرده است، معصيت هاي او را انجام ندهيد .• بخشي از دعاي بيستم

از روزي خواران خدا، طلب روزي نكنيد .• بخشي از دعاي بيست و نهم

در روزي هايتان نسبت به خدا سوء ظن نداشته باشيد .• بخشي از دعاي پنجاه و دومخوارترين افراد در نزد خدا كسي است كه روزي اش را از خدا بگيرد و غير خدا را عبادت و بندگي كند