بازگشت

امام سجاد(ع)؛ سالار معرفت و اسطوره صيانت


مرد بزرگواري که وعظ و دعا سلاح وي براي مبارزه و انتقال پيام شهادت بود و در مدت 35 سال با روشن بيني و هوشياري براي صيانت از معارف ديني و نشر مباني اسلام فعاليت کرد .

وي فرزند حسين بن علي بن ابيطالب (ع) و ملقب به "سجاد" و "زين العابدين " است. امام سجاد در سال 38 هجري در مدينه ولادت يافت .

حضرت سجاد در واقعه جانگداز کربلا حضور داشت ولي به علت بيماري و تب شديد از آن حادثه جان به سلامت برد ، زيرا جهاد از بيمار برداشته شده و پدر بزرگوارش با همه علاقه اي که فرزندش به شرکت در آن واقعه داشت به او اجازه حضور در ميدان جنگ را نداد .

مصلحت الهي اين بود که آن رشته گسيخته نشود و امام سجاد وارث آن رسالت بزرگ، يعني امامت و ولايت گردد . اين بيماري موقت چند روزي بيش ادامه نيافت و پس از آن حضرت زين العابدين 35 سال عمر کرد که تمام آن مدت به مبارزه و خدمت به خلق و عبادت و مناجات با حق سپري شد .

سن شريف حضرت سجاد را در روز دهم محرم سال 61 هجري که بنا به وصيت پدر و امر خدا و رسول خدا به امامت رسيد ، به اختلاف روايات در حدود 24 سال نوشته اند . مادر حضرت سجاد بنا بر مشهور "شهربانو" دختر يزدگرد ساساني بوده است .

آنچه در حادثه کربلا بدان نياز بود، بهره برداري از اين قيام و حماسه بي نظير و نشر پيام شهادت حسين بود که حضرت سجاد در ضمن اسارت با عمه اش زينب (س) آن را با شجاعت، شهامت و قدرت بي نظير در جهان آن روز فرياد کردند . فريادي که طنين آن قرنهاست باقي مانده و براي هميشه جاودان خواهد ماند .

واقعه کربلا با همه ابعاد عظيم و بي مانند سرشار از شور حماسي، وفا، صفا و ايمان خالص در عصر روز عاشورا ظاهرا به پايان آمد ، اما مأموريت حضرت سجاد و زينب کبري ( س) از آن زمان آغاز شد . اهل بيت اسير را از قتلگاه عشق و راهيان به سوي "الله " و از کنار نعشهاي پاره پاره به خون خفته جدا کردند .شرايط ، مقتضيات و رسالتها در عصر امام

اقتدار حکومتهاي جبار و ظالم عصر، نظارت شديد و سختگيريهاي بسيار بر مخالفان سياسي بويژه شيعيان، سرکوبي قيامها با کشتارهاي بي رحمانه، جهالت سياسي و مذهبي مردم، شيوع بي ديني و مفاسد اخلاقي و قلت ياران و مجاهدان واقعي، از جمله موانعي بودند که نگذاشتند امام سجاد به صورت مسلحانه قيام کنند.

مردم مسلمان عصر امام به علت تبليغات و فعاليتهاي سياسي و فرهنگي حکومتهاي نامشروع در برابر حقايق سياسي و مذهبي در نهايت جهالت و بي ديني به سر مي بردند. بدعتها و عقايد گمراه کننده و باطل به عنوان احکام و عقايد مذهبي، مورد اعتقاد و عمل مسلمانان قرار گرفته بود.

در چنين شرايطي، بزرگترين و مهمترين مسئوليت امام سجاد، احياي مجدد اسلام ناب محمدي ، تبيين جايگاه امامت و رهبري اهل بيت عليه السلام، مبارزه با جهالت سياسي و مذهبي مردم و تربيت مجاهدان واقعي بود که با هوشياري و درايت خود به شايستگي و با اقتدار کامل در اين زمينه فعاليت کرد که آثار آن تا امروز نيز نمايان است .