بازگشت

دو دستي كه به هم چسبيده بود


حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود:


روزي در كنار حجرالاسود، دست يك مرد و يك زن كه در حال طواف بودند به هم چسبيد. ( شايد عقوبت الهي آنان به دليل لغزشي كه براي آن دو در حال طواف پيش آمد، اين بود كه دستهايشان كه در چنين مكان مقدسي، به خيانت به هم دراز شده بود به هم بچسبد تا ديگران عبرت بگيرند.)


هر كدام از آنها تلاش سختي نمود كه دست خود را جدا نمايد اما هيچ كدام موفق نشدند. مردم كه در صحنه حاضر بودند گفتند:«بايد اين دو دست را قطع كرد!»


در اين هنگام حضرت امام سجاد عليه السلام وارد مسجد الحرام شد. همه مردم به طرفش شتافتند و از او كمك خواستند


امام پيش آمد و دست مبارك خود را بر آن دو دست گذاشت. دست ها بلافاصله از هم جدا شدند.

پاورقي

بحارالانوار، ج 46، ص 28، حديث18


ص 44 حديث 43 به نقل از كشف الغمه