بازگشت

پس از واقعه


حادثه خونين كربلا، عصر روز عاشورا با شهادت امام حسين عليه السلام و اصحابش پايان پذيرفت و بخش دوم نهضت حسيني به رهبري امام علي بن الحسين عليه السلام آغاز شد. حال وظيفه امام سجاد عليه السلام بود كه آرمان كربلائيان را در لباس جهاد اسارت و در قالب جدال و مواعظ احسن به گوش همگان برساند.و مردمان مقهور سياست جهالت پروري امويان را به اسلام راستين، اسلام محمد و علي عليهماالسلام و اسلام قرآن رهنمون گردد