بازگشت

رزم زين العابدين در ميدان كربلا


تقريباً همه مورخان بر اين باورند كه امام سجاد عليه السلام در صحنه كربلا بيمار بود و اين بيماري نيز حكمت و مصلحت الهي براي امت اسلام بوده تا در سايه آن وجود حجت خداوند در زمين حفظ شود و امر خلافت و وصايت رسول(ص) تداوم يابد. و به همين دليل در ميدان رزم كربلا حضور نيافت.[10]او تنها مرد بازمانده از خاندان حسين عليه السلام بود كه از كربلا زنده بازگشت تا پرچم دار هدايت امت باشد. ولي در برخي از منابع از جهاد و مبارزه امام در ميدان كربلا و مجروحيت و جانبازي آن حضرت سخن به ميان آمده است. فضيل بن زبير اسدي كوفي، از ياران امام محمد باقرعليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام در كتاب خود «تسمية من قتل من اهل بيته و شيعته»[11] مي نويسد:«كان علي بن الحسين عليه السلام عليلاً و ارتثّ يومئذٍ و قد حضر بعض القتال، فدفع الله عنه و اخذ مع النساء».[12]امام علي بن الحسين عليه السلام در حالي كه بيمار بود در برهه اي از جنگ كربلا حضور يافت و به مبارزه پرداخت تا مجروح شد و پيكر مجروح وي را از معركه بيرون آوردند. آنگاه خداوند شر دشمن را از وي بازداشت و به همراه زنان به اسيري برده شد.لغت شناسان مي گويند واژه «ارتث» بدان معنا است كه شخصي در ميدان رزم جنگيد و سپس مجروح شد و بر زمين افتاد و در حالي كه جان داشت او را از معركه بيرون بردند.[13

پاورقي

10-الطبقات، ج 5، ص 221/ البداية و النهايه، ج 9، ص 109/ سيراعلام النبلا، ج 4، ص 386/ تذكرة الخواص، ص 324/ اعيان الشيعه، ج 1، ص 635.

11-سيد محمد رضا حسيني جلالي در كتاب جهاد الامام السجاد عليه السلام پس از نقل فضيل بن زبير اسدي مي نويسد: اين كتاب به تحقيق مجله تراثنا در موسسه آل البيت لاحياء التراث در سال 1406 قمري انتشار يافت. همچنين گفتني است كه اين اثر پيش از اين در ضمن كتاب امالي خمسيه مرشد بالله و حدائق الورديه محلي، انتشار يافته بود. (جهاد الامام السجاد عليه السلام، ص 51).

12-جهاد الامام السجاد عليه السلام، ص 50 .

13-القاموس المحيط، فيروز آبادي، ج 1، ص 227/ النهايه، ابن اثير، ج 2، ص 195