بازگشت

توجه به ديگران


امام صادق (عليه السلام) فرمود: روزي وقتي كه امام سجاد (عليه السلام) روزه بودند دستور داد گوسفندي را ذبح كردند و قطعه قطعه نموده پختند و هنگام غروب كنار ديك آمد، و فرمود كاسه ها را بياوريد، همه غذا را در ميان آن كاسه ها ريخت و فرمود: بين فلان طايفه از اول تا آخر تقسيم كردند، ديگر غذا نماند، و خود با كمي نان و خرما افطار كردند. آن حضرت بيست بار با شتري از مدينه به مكه رفت و در اين بيست بار حتي يكبار تازيانه بر شترش نزد و مي فرمود: اگر ترس قصاص نبود، انجام مي دادم ، هنگام كند رفتن شتر تنها با تازيانه اشاره مي كرد.

پاورقي

داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي