بازگشت

خدمتگزاري به نيازمندان


مقدمه:بي ترديد يكي از مهم ترين رازهاي توفيق پيشوايان معصوم عليهم السلام در طول حيات و بعد از شهادت آن بزرگواران، جايگاه معنوي و شخصيت والايشان در قلوب انسان هاي مشتاق فضائل و كمالات بوده است. از آنجا كه حضرات معصومين عليهم السلام هركدام در عصر خويش به عنوان اسوه كامل انسانيت و بارزترين نمونه كمالات و صفات انساني بوده اند و عموم مردم فطرتا چنين صفاتي را دوست دارند به اين جهت، به امامان معصوم عليهم السلام به ديده محبت و عشق مي نگريسته اند. حتي دشمنان آن بزرگواران با اعتراف به اين حقيقت انكارناپذير، بارها زبان به ستايش پيشوايان معصوم گشوده و مناقب و افتخارات آنان را به ديگران يادآور شده اند.در اين مجموعه مقالات، مروري كوتاه بر جايگاه معنوي حضرت زين العابدين عليه السلام در جامعه و برخي علل محبوبيت آن پيشواي راستين خلق در دلهاي مشتاق، خواهيم داشت باشد كه ما نيز با پرورش محبت روزافزون آن امام همام، دلهايمان را از زنگار جهل و خرافه ها زدوده و در پرتو دوستي اهل بيت عليهم السلام گامهاي سعادت آفرين به سوي كمال برداريم. ان شاء اللهحضرت علي بن الحسين عليه السلام در عرصه خدمت به محرومان آنچنان درخشيده، كه موجب اعجاب و شگفتي همگان گرديد و آنان خواهي، نخواهي دوستدار حقيقي امام سجاد عليه السلام گرديدند.زماني كه تاريكي شب همه جا گسترده مي شد و چشمهاي مردم به خواب مي رفت، آن حضرت اموال موجود خود را از درهم و دينار جمع مي كرد و نان و آذوقه را كه فراهم كرده بود، برمي داشت و شبانه به منزل محرومان و بينوايان مي شتافت. آن حضرت در حالي كه صورت خود را پوشانده بود آذوقه ها و هدايا را به دوش مي كشيد و در سطح گسترده اي به بيچارگان مساعدت مي نمود.امام باقر عليه السلام فرمود: «كان علي ابن الحسين عليه السلام يحمل جراب الخبز علي ظهره بالليل فيتصدق (1) پيشواي چهارم عليه السلام كيسه هاي نان را در شبهاي تاريك به دوش مي كشيد و به فقرا و نيازمندان تصدق مي نمود.» و بر اين انديشه پافشاري مي كرد كه: «ان صدقة السر تطفي ء غضب الرب (2) صدقه پنهاني، خشم خداوند را فرو مي نشاند.»محمد بن اسحاق مي گويد: عده اي از نيازمندان مدينه عادت كرده بودند كه در ساعات معيني از شب، مرد ناشناسي به كمك آنان بيايد و او را به عنوان صاحب انبان به همديگر معرفي مي كردند. و آنان تا روز شهادت امام زين العابدين عليه السلام وي را نمي شناختند. (3)امام باقر عليه السلام فرمود: پدرم حضرت علي بن الحسين عليه السلام دوبار براي خدا اموال خود را احسان نمود. (4)امام سجاد عليه السلام همواره مي فرمود: «سادة الناس في الدنيا الاسخياء و سادة الناس في الاخرة الاتقياء (5) سرور و آقاي مردم در دنيا سخاوتمندان و بخشندگان هستند و در جهان آخرت، پرهيزگاران سرآمد ديگران خواهند بود.»

پاورقي

1. بحارالانوار، ج 46، ص 88.2. مناقب آل ابي طالب، ج 4، ص 153.3. همان4. همان، ص 154.5. روضه الواعظين، ج 2، ص 385.